Tripical main logo

Tripical Affiliate Program

Trang quản lý quảng cáo tiếp thị Tripical.vn

Dán Tripical link tại đây:

Kết quả:

Tra cứu lượt click

Mức hoa hồng công bố:

  Link mục tiêu:
 • Hoa hồng chỉ áp dụng chỉ cho Trip được tạo link.
 • Mức hoa hồng: 10%
  Link tiêu chuẩn:
 • Hoa hồng áp dụng cho bất kỳ trip nào được thanh toán.
 • Mức hoa hồng: 5%

Thanh toán sẽ được tính theo tháng, gửi vào ngày 1-5 hàng tháng. Thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Các ví dụ xác định hoa hồng:

Link gốc: https://tripical.vn/trips/Sangklangburi-Ngoi-lang-Than-Tien-cua-Thai-Lan-2-ZXG56332
=> Link tạo affiliate: https://ss.tripical.vn/6ry3J

Khi khách hàng click vào affiliate trên, trong vòng 2 ngày:

Trường hợp Link mục tiêu:
1/ Khách hàng thanh toán thành công đúng lịch trình “Sangklangburi - Ngôi làng ”Thần Tiên” của Thái Lan”. Quý vị sẽ nhận được 10% trên giá bán trip đó.
2/ Khách hàng thanh toán một lịch trình khác. Quý vị sẽ không nhận được hoa hồng.

Trường hợp Link tiêu chuẩn:
1/ Khách hàng thanh toán thành công đúng lịch trình “Sangklangburi - Ngôi làng ”Thần Tiên” của Thái Lan”. Quý vị sẽ nhận được 4% trên giá bán trip đó.
2/ Khách hàng thanh toán một lịch trình khác. Quý vị cũng sẽ nhận được 5% trên giá bán trip tương ứng.

  Lưu ý:
 • Chương trình không áp dụng cho các ưu đãi khác, ví dụ các Trip maker đang được miễn/giảm phí hoa hồng bán trip.
 • Phí hoa hồng cập nhật mỗi tuần trên trang Affiliate.
 • Mỗi click có hiệu lực hoa hồng tiếp thị dựa trên cookies của trình duyệt, trong đó:
 • + Bảo lưu tối đa 2 ngày. Nếu sau 2 ngày, khách hàng phải click lại hoặc mất hiệu lực affiliate.
  + Trình duyệt cho phép và hỗ trợ cookies
  + Affiliate dựa trên trình duyệt của user, không dựa trên địa chỉ IP.
Top Sales mục tiêu
SalesCount
No data
Top Sales tiêu chuẩn
SalesCount
No data